2030-luvun energiaratkaisut tähtäimessä

Vuonna 2003 perustettu Etha Management Oy (aikaisemmin Etha Oy) toimii yrityskehittämönä vaihtoehtoisen energian saralla. Maaliskuussa 2024 suurin tytäryhtiömme Etha (aikaisemmin Etha Wind) otti vanhan nimemme käyttöön. Näin haluamme viestittää markkinoille että Etha konsultoi paljon muutakin kun tuulivoimaa, kuten aurinkovoimaa ja energian varastointiprojektejä.

Ensimmäinen projektiyrityksemme oli ympäristökonsultti EMP Projects Oy, joka keskittyi energian säästöprojekteihin. Yhtiö sulautui WSP Finlandiin vuonna 2005.

Vuosien saatossa olemme toimineet ja konsultoineet muun muassa biokaasun, vedenpuhdistuksen ja pakokaasujen puhdistuksen saralla. Olemme myös osallistuneet ydinalueemme ulkopuolisiin projekteihin. Näistä mainittakoon JoinMeTube, joka oli digitaalisten postikorttien konsepti.

Tänä päivänä fokusoimme tuuli- ja aurinkovoimapuistojen kehittämiseen. Yhdessä konserniyhtiömme Tuulikarhun ja konsulttiyritys Ethan kanssa kehitämme tuulivoimaprojekteja paikallisten sidosryhmien kanssa. Tuulikarhu osallistuu kehitysprojektien rahoitukseen ja Etha suorittaa puolestaan käytännön konsulttityön. Samalla tavalla kehitämme aurinkopuistoja tytäryhtiössämme Aurinkokarhussa.

Lähes kaikissa projekteissa työskentelemme eri yhteistyökumppaneiden kanssa tasavertaisesti, yleensä omistamme projektiyhtiöistä 20-51%. Olemme tällä hetkellä osallisina projekteissa, jotka käsittävät yhteensä yli 1000 MW Suomessa. Lisäksi omistamme pieniä osuuksia useammassa kansainvälisessä tuuliportfoliossa.

Uskomme, että edullinen tuulivoimatuotanto ilman tukia on pääfokuksemme pitkään tulevaisuuteen. Mutta olemme aina kiinnostuneita keskustelemaan muista kestävän energiatuotannon projekteista, kuten pattereista, energian varastoinnista ja verkon vakaudesta.

Energiaterveisin

Staffan Asplund
Hallituksen puheenjohtaja

0443809237